กระบวนการผลิต

บริษัท แอล.พี. โกลบอล พลาสแพค จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย  รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความสวยงามทันสมัย รูปแบบการพิมพ์จะคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้าอย่างเหมาะสม เราใส่ใจในการปรับปรุงและพัฒนาในทุกขั้นตอนการผลิต โดยนำเทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต เพื่อให้สินค้าของเรามีความคงทน สวยงาม ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทั้งยังสามารถพิมพ์เครื่องหมายการค้าลงบนบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกและ Packaging ได้ทุกชนิด ด้วยมาตรฐานในกระบวนการผลิตและความเอาใจใส่ในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างดีเยี่ยมเสมอมา ทำให้  บริษัท แอล.พี. โกลบอล พลาสแพค จำกัด ได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากลูกค้าในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ด้วยบริษัทยังคงยึดมั่นในการรักษามาตรฐานเดิมตลอดมา

“ บริษัท แอล.พี. โกลบอล พลาสแพค จำกัด ยินดีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ”