โปรโมชั่น และบริการ

โปรโมชั่น

  • บริการให้คำปรึกษาฟรี
  • บริการออกแบบฟรี
  • บริการสินค้าตัวอย่างฟรี

รับผลิต และออกแบบถุงพลาสติกทุกชนิด

บริษัทรับผลิตและออกแบบถุงพลาสติกทุกชนิด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความสวยงามทันสมัย รูปแบบการพิมพ์จะคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้าอย่างเหมาะสม ใส่ใจและพัฒนาในทุกขั้นตอนการผลิต โดยนำเทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต

“ บริษัท แอล.พี. โกลบอล พลาสแพค จำกัด ยินดีให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ”