โปรโมชั่น

   ฟรี : บริการออกแบบ
   ฟรี : ตัวอย่างก่อนสั่งซื้อสินค้า
   ฟรี : ค่าบล็อกแม่พิมพ์
   ฟรี : บริการให้คำปรึกษาเนื้อถุงพลาสติกที่เหมาะกับสินค้า จากผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์มากว่า 19 ปี


ติดต่อบริษัท : โทร 095-5296175 , 098-5523235, 034-442635, 086-6223845
อีเมล์ : saran.kraiarb@gmail.com, lpglobal.partpack@gmail.com, Chonlada.lppartpack@gmail.com
line id : lp6175 หรือ line id : lp255344 หรือ line id : lp2553